Łódź, ul. Al. Włókniarzy

Data realizacji: 2009-03-23 Dla: „Korporacja Radbone” S.C.
Wykonanie tynków cienkowarstwowych w technologii Weber.