Rzgów, ul.Ogrodowa

Data realizacji: 2008-04-17 Dla: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
Wykonanie renowacji ścian w technologii Weber.